Verbeterpunten achterhalen nog voordat de online toepassing gebouwd wordt

Indien u zekerheid wilt over de werking van een Interactie Model (de blauwdruk van een website zonder opmaak), dan is een uitgebreide prototype testing bij uw doelgroep de beste optie om hier achter te komen. Niets is zo vervelend als iets realiseren waarvan achteraf blijkt dat de doelgroep er eigenlijk niet op zit te wachten of waarbij de doelgroep gewoon niet snapt wat er gedaan moet worden. Het is erg belangrijk om zo weinig mogelijk drempels en onduidelijkheden in uw online toepassing te hebben. Deze werken conversieverlagend en dat gaat simpelweg ten koste van de te realiseren online strategische doelen. Dat is niet iets waar u op zit te wachten, dus vooraf de zaken goed laten testen is geen overbodige luxe. 

Een prototype (concept) test bestaat uit de realisatie van een klikmodel op het Interactie Ontwerp (IO). In een klikmodel worden zoveel mogelijk elementen van het IO aanklikbaar gemaakt. De functionaliteit daarachter wordt zoveel mogelijk nagebootst. De hele presentatie van het aanklikbare IO vindt plaats in de browser, zodat het testen kan plaatsvinden in een natuurlijk vertrouwde omgeving. Vervolgens wordt er een testscript bedacht welke geënt is op de te bereiken doelen. Dit testscript wordt losgelaten op een aantal vertegenwoordigers uit uw doelgroep. Deze geven u waardevolle feedback. Feedback welke door The Webmen wordt verzameld en waarbij er tevens een oplossing/aanpassing wordt aangedragen. Het geheel wordt u gepresenteerd en een rapport wordt u aangeboden. Op basis hiervan kunt u samen met andere stakeholders een weloverwogen besluit nemen over welke adviezen u wel of niet wilt laten uitwerken in een aangepast IO.

Hieronder het hele proces in hoofdlijnen:

  1. Inventarisatie testscript
  2. Realisatie klikmodel
  3. Implementatie testscript en voorbereiding prototypetest
  4. Afnemen prototypetest bij 4 vertegenwoordigers uit de doelgroep
  5. Verwerken bevindingen
  6. Rapportage en presentatie

Omzet genereren

Wij denken met je mee en zorgen voor een efficiente oplossing.

Duidelijke richting

Helder wat de doelen zijn

Goed doordacht

Online ben je niet zomaar, je bent er met een reden

Klantenbinding

Leer je klanten kennen

Contact opnemen