Een Online Scorecard om online strategische doelen te identificeren en te monitoren

U wilt een nieuwe website die beter is ingericht en afgestemd op de doelgroep dan uw huidige website, maar u weet niet precies waar rekening mee gehouden moet worden bij de invulling ervan. Om tot een juiste invulling te komen is het handig om eerst een strategisch fundament uit te rollen. Op deze manier kunnen de juiste beslissingen genomen worden over wat u aan wie moet communiceren. Middels een Online Scorecard wordt dit inzicht verkregen.

De Online Scorecard (OS) is een handige tool om de missie, strategische doelstellingen en de succesfactoren van de online communicatie in kaart te brengen, op elkaar af te stemmen en te optimaliseren. De OS kent vier perspectieven, te weten: financieel perspectief, website perspectief, organisatie perspectief en klant perspectief. Binnen elk perspectief kunnen succesfactoren bepaald worden die het mogelijk maken om de strategische doelstellingen te realiseren.

Een bijproduct is de Online Strategy Map, dat een prachtig hulpmiddel is om de online strategie te communiceren naar de organisatie. De Online Strategy Map;

 • Maakt de online strategie expliciet.
 • Geeft een compact overzicht van de online strategie.
 • Identificeert de belangrijkste doelstellingen en succesfactoren.
 • Toont de online strategie op een schematische manier en helpt medewerkers om de strategische doelstellingen te begrijpen en ernaar te handelen.
 • Helpt medewerkers hun activiteiten te focussen op de topprioriteiten.

Om met de OS te kunnen beginnen en uiteindelijk een Online Strategy Map op te stellen, moet er eerst gekeken worden naar de algemene bedrijfsdoelstellingen en wat voor een positie het bedrijf in de markt inneemt. Alle uitkomsten dragen bij aan de inrichting van een Key Performance Indicator-dashboard. Dit is een overzicht van specifieke actiepunten waarop gemeten kan worden en bijgestuurd kan worden indien doelen van een specifiek actiepunt achterblijven. Kortom, naast de creatie van een strategisch fundament krijgt u ook de mogelijkheid om de vinger aan de pols te houden omtrent het naleven van dit strategisch fundament. Het helpt u om gerichte verbeteringen door te voeren in het online speelveld.

Werkzaamheden

Het begint, zoals bij vele andere plannen en strategieën, bij het verzamelen van informatie. Met die informatie gaat The Webmen vervolgens de online strategie definiëren. Het kan zijn (indien onvoldoende informatie aanwezig is) dat u ook aan het werk gezet wordt. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een SWOT-analyse. Indien alles duidelijk is wordt door The Webmen (maar samen met u) de online strategische doelstellingen bepaald. Hieruit kan The Webmen vervolgens een KPI-dashboard instellen en de Online Strategy Map maken.

Hieronder het hele proces in hoofdlijnen:

 1. Analyse van de bedrijfsdoelstellingen.
 2. Analyse van de interne en externe omgeving van het bedrijf.
 3. Definiëring van de online missie.
 4. Definiëring van de online strategische doelstellingen die de missie helpen te realiseren.
 5. Identificeren van de belangrijkste succesfactoren die een relatie hebben met het realiseren van de strategische doelstellingen.
 6. Samenvatting van de missie, strategische doelstellingen en succesfactoren in de Online Strategy Map.

Omzet genereren

Wij denken met je mee en zorgen voor een efficiente oplossing.

Duidelijke richting

Helder wat de doelen zijn

Goed doordacht

Online ben je niet zomaar, je bent er met een reden

Klantenbinding

Leer je klanten kennen

Uitgelichte projecten

Meijers

Corporate website

Contact opnemen