De blauwdruk van uw online toepassing

U wilt een nieuwe website, maar u heeft geen idee hoe deze correct in te vullen. Correct voor wat betreft inhoudelijk, want wat vertelt u nu wel of niet op de homepage? Bent u bekend met gelaagde content? En weet u hoe de website technisch geoptimaliseerd moet worden om goed te scoren bij zoekmachines? Aan de andere kant is er ook nog een correcte werking gewenst voor wat betreft de responsive weergave op de verschillende apparaten (desktop, tablet en mobiel). Een bekend probleem?

Interactieontwerp

Een Interactie Ontwerp (IO) biedt uitkomst. Een IO is een klikmodel van de te realiseren website, zeg maar de blauwdruk van de website zonder (huisstijl) opmaak. Hierin wordt de functionaliteit bepaald en de paginatypes gedefinieerd. Het houdt rekening met verschillende soorten websitebezoekers, want niemand bekijkt uw website op dezelfde manier. Zo is de een meer grafisch georiënteerd en de ander juist meer tekstueel. Er zijn bezoekers die snel iets willen regelen op de website, maar er zijn ook bezoekers die uitgebreide informatie tot zich willen nemen.

De website wordt in een Interactie Ontwerp helemaal ontleed, het zorgt ervoor dat de content gelaagd wordt toegepast. Hoe hoger de bezoeker in de website zit, des te algemener de content.

Daarnaast worden de juiste Call-To-Actions (CTA’s) uitgedacht, want per slot van rekening moet de nieuwe website goed converteren.

Het Interactie Ontwerp kan online bekeken worden, zodat het op de werkplek makkelijk in de juiste context (een browser) te bekijken is. Ook het geven van commentaar is online bij elk element mogelijk.

Hieronder het hele proces in hoofdlijnen:

  1. Kick-off: inventarisatie van de behoeften
  2. Eerste opzet Interactie Ontwerp
  3. Afstemming
  4. Verwerken feedback en oplevering definitief Interactie Ontwerp.

Omzet genereren

Wij denken met je mee en zorgen voor een efficiente oplossing.

Duidelijke richting

Helder wat de doelen zijn

Goed doordacht

Online ben je niet zomaar, je bent er met een reden

Klantenbinding

Leer je klanten kennen

Contact opnemen